Make your own free website on Tripod.com

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]


Bagi memastikan pengurusan SPBT Smk Seri Bemban berjalan lancar dan teratur.Aktiviti tahunan akan  dirancang setiap akhir untuk digunakan pada tahun berikutnya.Antara aktiviti tahunan BOSS SMK Seri Bemban ialah :

 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa SPBT.
 • Mengagihkan buku teks kepada pelajar.
 • Menguruskan stok dan inventori.
 • Menguruskan rekod dan dokumen.
 • Mengemaskini maklumat –maklumat SPBT 1.
 • Perjumpaan ajk kelab SPBT ,melantik ajk tertinggi dan membuat agihan tugas.
 • Pemeriksaan buku teks yang ditinggalkan dalam kelas.
 • Menyediakan jawapan kelayakan pinjaman buku teks tahun berikutnya kepada pelajar.
 • Memproses rayuan pinjaman buku teks pelajar yang tidak layak.
 • Memproses buku baru mengecop,menulis nombor perolehan membalut dengan  pelastik dan mengemaskini stok.
 • Aktiviti baik pulih buku  serta menukar pelastik buku yang rosak.
 • Aktiviti menceriakan bilik BOSS.
 • Aktiviti perlupusan buku teks.
 • Proses pemulangan buku teks oleh pelajar .
 • Hari SPBT.
 • Lawatan sambil belajar

         Setiap aktiviti yang dirancang ini akan dilaksanakan secara berjadual oleh penyelaras , ajk dan ahli kelab SPBT.Bagi memasrikan semua aktiviti ini berjaya dilaksanakan satu pelan tindakan taktikal telah disediakan.

      Pelan tindakan taktikal ialah satu pelan yang telah digubal pada akhir tahun bagi memastikan usaha-usaha meningkatkan kekuatan dan peluang serta mengurangkan kelemahan dan ancaman terhadap pengurusan SPBT dapat dikenalpasti dan seterusnya tindakan akan dapat dilakukan.Pelan taktikal BOSS SMK Seri Bemban 2006 adalah seperti  dalam lampiran .   

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]