Make your own free website on Tripod.com

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]

ENROLMEN PELAJAR SMK SERI BEMBAN JANUARI 2007

TINGKATAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
PENDIDIKAN KHAS 8 8 16
TINGKATAN 1 83 77 160
TINGKATAN 2 104 87 191
TINGKATAN 3 96 110 206
TINGKATAN 4 79 69 148
TINGKATAN 5 67 67 134
JUMLAH 437 418 855

ENROLMEN PELAJAR LAYAK MENERIMA SPBT MENGIKUT KAUM

KAUM PK T1 T2 T3 T4 T5 JUMLAH
MELAYU 16 108 125 122 91 69 531
CINA 0 11 15 28 23 20 97
INDIA 0 27 24 35 18 28 132

KELAYAKAN PELAJAR 2007

TINGKATAN ENROLMEN 2007 LAYAK 2007 PERATUS %
PENDIDIKAN KHAS 16 16 100
TINGKATAN 1 160 146 91.25
TINGKATAN 2 191 164 85.86
TINGKATAN 3 206 185 89.80
TINGKATAN 4 148 132 89.29
TINGKATAN 5 134 117 87.31
JUMLAH 852 760 92.12

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]