Make your own free website on Tripod.com

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN TAKTIKAL

 T/JAWAB

SASARAN MASA

A.  Meningkatkan Kekuatan

1. Melengkapkan
dan menceriakan bilik BOSS

1.Memastikan ajk SPBT bertugas setiap hari untuk mengemas bilik Boss.

2.Melengkapkan system fail dan data-data penting dalamkomputer dengan sempurna.

1. Menyediakan jadual bertugas untuk ajk SPBT.

2. Memastikan setiap maklumat dimasukkan ke dalam failatau computer secepat mungkin apabila diterima.

3.Sentiasa mengemaskini fail dan data-data.

Pengeusi &ajk SPBT

 
Setiausaha SPBT

 

 

 
Setiausaha dan penyelaras SPBT

 

Sepanjang tahun

 

 
Sepanjang tahun

 

 

Sepanjang tahun

 

2. AJK SPBT

 

Memastikan Ajk SPBT berdisplin bertanggungjawab dan amanah ketika menjalankan tugas di bilik Boss.

 

1. Sentiasa mengadakan pemantauan di bilik BOSS ketika pengawas bertugas.

2. Menyediakan buku kedatangan bertugas ajk SPBT.

3. Sentiasa mengadakan perjumpaan dan mesyuarat AJK guru dan AJK kelab jika ada sesuatu projek yang akan dilaksanakan.

4. Menghantar AJK kelab SPBT menghadiri kursus-kursus kepimpinan atau yang berkaitan dengan pengurusan kelab.

5. Menjemput penceramah yang berkelayakan menerangkan tugas-tugas yang perlu dalam urusan SPBT.

Penyelaras SPBT

 

 

Pengerusi Kelab SPBT

 
 

Setiausaha penyelaras SPBT dan guru SPBT

 

 

 GPK HEM setiausaha SPBT

 

 

 
 

JU SPBT negeri

Sepanjang tahun

 

 

 

Sepanjang tahun

 

 

Sepanjang tahun

 

 

 

 FEB.2007

 

 

 

 

Mac- Mei 2007

 

B. Mengatasi Masalah

1. Meninggalkan buku dalam kelas.

 

1. Memastikan ajk SPBT bertugas setiap hari untuk mengemas bilik Boss.

2. Melengkapkan system fail dan data-data penting dalam komputer dengan sempurna.

 

1.  Membalut semua buku sebelum diedarkan kepada pelajar.

2. Mengadakan pemeriksaan mengejut ke atas buku yang di tinggalkan dalam kelas selepas balik bersama guru disiplin.

3. Mengenakan dendaan ke atas buku-buku yang dirampas.

AJK dan guru      SPBT

 

AJK tertinggi guru SPBT dan guru disiplin.

 

 
 

Penyelaras SPBT    

 

 

 
Minggu ke-2 bulan April.

 

2.Kecurian buku teks.

.

 

1. Mendedahkan pelajar yang mendapat pinjaman buku teks tentang kegiatan mencuri buku teks oleh pelajar yang tidak bertanggungjawab.

2. Memastikan pelajar mengikuti langkah-langkah yang disaran bagi mengatasi masalah kecurian buku teks.

 

1. Mengadakan slot penerangan tentang cara-cara mengelakkan buku dicuri.
 

 

2. Mencadangkan agar kelas dikunci sewaktu rehat atau sebagainya.

3. Memastikan buku-buku teks yang dipinjam ditulis nama serta tanda-tanda tertentu.

Penyelaras SPBT

 

 
 

 

Ketua Tingkatan dan AJK kelas.

 

Pelajar yang layak.

Jan.2007

 

 

 
 

 

 

Sepanjang tahun

 

3. Stok tidak mencukupi.

1. Memastikan stok buku teks cukup bagi pelajar yang layak.

 

2. Berusaha menambahkan stok buku bagi pelajar-pelajar rayuan.

1. Mendapat tambahan buku dari pusat atau sekolah lain.

 

2. Membeli tambahan buku teks dari pembekal.

En.Uthayasureeyan

 

 

 

Penyelaras SPBT

Januari Februari 2007

C. Meningkatkan Peluang

1.Menambahkan senarai pembekal buku teks.

 

Memastikan pelajar yang tidak layak mendapat pinjaman boleh membeli buku teks dengan mudah.

 

1. Mempamerkan nama pembekal di pintu bilik SPBT.

 

2. Meminta kerjasama koperasi sekolah supaya dapat menjual buku teks.

Setiausaha SPBT

 

 

Koperasi sekolah

 

Oktober  2007

 

 

Sepanjang tahun.

 

D. Mengurangkan Ancaman

1.Desakan ibu bapa mendapat pinjaman SPBT.

 

2.Ibu bapa tidak puas hati atas keputusan kelayakan permohonan.

1. Mendedahkan ibu bapa tentang syarat-syarat kelayakan permohonan SPBT.
 

2. Memastikan ibu bapa mendapat penerangan yang betul tentang urusan SPBT.

1. Mengeluarkan surat jawapan kelayakn beserta alasan dan sebab kepada ibu bapa.

2. Memfailkan tarikh dan surat jawapan tersebut sebagai bukti apabila diperlukan.

 

Penyelaras SPBT Dan guru tingkatan.

 

 Setiausaha SPBT.

 

30 Mac 2007

 

 

30 Mac 2007

 

3.Panel rayuan.

Mewujudkan panel rayuan bagi mempertimbangkan rayuan pelajar-pelajar yang tidak layak.

 

1.Mengadakan perbincangan dengan panel rayuan.

2.Memastikan sebab dan alasan rayuan berjaya atau gagal disenaraikan sebagai bukti apabila diperlukan.

Setiausaha SPBT

Dan GPK HEM.

Setiausaha SPBTDan penyelaras.

 

September 2007

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]