Make your own free website on Tripod.com

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]
 

BIL AKTIVITI DISKRIPSI
01 Mengedar buku kepada pelajar 03-10 Januari 2007
02 Menghadiri taklimat / bengkel pengisian borang BTBT190 dan mengisi data keperluan buku SPBT 2008 Februari 2007
03 Perlupusan buku tingkatan 3 Sebelum 28 Februari 2007
04 Taklimat membalut buku untuk pendidikan khas Februari 2007
05 Kemaskini buku stok 1 Mac - 5 Mac 2007
06 Pertandingan penggunaan buku teks maksimum - guru dan pelajar          ( Pusingan 1 ) 8 Mac 2007
07 Mengagihkan borang SPBT 1 kepada pelajar 01 Mac - 15 Mac 2007
08 Menyediakan senarai pelajar yang layak untuk tahun 2008 serta surat kepada ibu bapa pelajar yang tidak layak meminjam buku teks                 ( OPS TERAS) April 2007
09 Bulan SPBT Sekolah 17 April - 13 Mei 2007
10 Lawatan sambil belajar ke Pulau Pangkor 25 - 27 Mei 2007
11 Pertandingan penggunaan buku teks paling maksima ( Pusingan 2 ) Julai 2007
12 Surat kepada ibu bapa pelajar yang tidak layak meminjam buku teks 2008 Minggu Akhir Julai 2007
13 Memproses buku baru yang dibekalkan Minggu 2 September 2007
14 Taklimat merawat buku 15 September 2007
15 Mengumpul kembali buku SPBT Tingkatan 1 hingga 4 10 - 15 Oktober 2007
16 Program keceriaan bilik BOSS Sepanjang tahun 2007
17 Melaksanakan arahan / tugas yang diberikan oleh BBT / JPNM / Sekolah Sepanjang masa
18 Mengagihkan buku kepada pelajar T2, T3 dan T5 ( 2008 ) November 2007
19 Pemulangan buku teks Tingkatan 5 November dan awal Disember 2007
20 Merawat dan menggantikan plastik buku teks November 2007

[ Home] [ FLASH INTRO ] [ Pendahuluan ] [ Latar Belakang ] [ Pengurusan SPBT ] [ Carta Organisasi ]
[ Takwim 2007 ] [ Aktiviti ] [ Struktur Organisasi ] [ Galeri Foto ] [ Data Enrolmen & Kelayakan ]
[ BOSS ] [ Gambar-Gambar ]